உலகில் மிக விலை உயர்ந்த பேர்கர்

லண்டனை சேர்ந்த உணவு விடுதியொன்றில் 1100 ஸ்ரேலிங் பவுண் (சுமார் 228,000 ரூபா) விலையுள்ள பேர்கர் உணவு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் மிக விலை உயர்ந்த பேர்­கர் இதுவெனக் கருதப்படுகிறது.

கிறிஸ் லார்ஜ் எனும் சமையல் நிபுணர் இந்த பேர்கரை தயாரித்துள்ளார். இறைச்சி, இறால் உட்பட பல்வேறு பொருட்களால் இந்த பேர்கர் தயாரிக்­க­ப்பட்டுள்ளது. இது 2618 கலோரியைக் கொண்டதாகும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

உலகில் ,மிக விலை ,உயர்ந்த ,பேர்கர்